Succes in amenderen verkiezingsprogramma

Werkgroep Exact heeft een actieve bijdrage geleverd aan de amendementen voor het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september.

 

Allereerst zijn tijdens een avond met het Milieunetwerk en Kennisplatform Mobiliteit de ideeën voor amendementen geïnventariseerd. Na de uitwerking kregen de meeste amendementen meteen al een positief advies van de programmacommissie.Meerdere vertegenwoordigers van werkgroep Exact waren aanwezig bij de Amendementendag in juni en wisten er daar voor te zorgen dat veel amendementen die eerst negatief waren geadviseerd, alsnog een positief advies kregen, soms na een kleine aanpassing.Uiteindelijk zijn tweeëndertig van de zesendertig de door werkgroep Exact voorbereide  amendementen overgenomen in het definitieve programma. Een mooi succes waardoor we een nog groener en socialer programma hebben gekregen.