Oog voor het klimaat, lezingenreeks over klimaatverandering

Werkgroep Exact organiseert samen met het Milieunetwerk een lezingenreeks over klimaatverandering. Vijf avonden zullen internationaal vooraanstaande deskundigen van o.a. het KNMI, universiteiten en de politiek spreken over één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Dit is een uitgelezen kans om direct van hen te horen wat er nu wel en niet bekend is over de verandering van het klimaat, de oorzaken en gevolgen daarvan en hoe de grootste risico’s kunnen worden afgewend. Interessant voor iedereen die nog weinig van het onderwerp af weet, maar zeker ook voor  mensen die al goed op de hoogte zijn. Op dinsdag 4, 11, 18 en 25 november en maandag 1 december om 19:30 in Hogeschool Domstad, vlakbij Utrecht Centraal. Kosten: eenmalig €25.

Klimaatverandering is een belangrijk thema binnen GroenLinks. Enkele gevolgen ervan zijn nu al waar te nemen: de zeespiegel stijgt, gletsjers en ijskappen smelten. Sommige gebieden worden droger. Is het echter precies te voorspellen hoe het klimaat reageert op een grotere concentratie broeikasgassen, en ook wat de gevolgen hiervan zijn op mensen in verschillende landen? Wat zijn de omslagpunten, en zijn we er al een gepasseerd?

Veel ideeën zijn al aangedragen om de klimaatproblematiek op te lossen. Enerzijds door verminderde broeikasgasuitstoot, anderzijds door onze levensstijl aan te passen aan een veranderend klimaat. Naast de toepassing van duurzame energie is het belangrijk energie te besparen, bijvoorbeeld door de apparaten efficiënter met stroom om te laten gaan. Nederland moet zich aanpassen aan een stijgende zeespiegel, bijvoorbeeld door dijken te versterken, en zoutresistente gewassen te verbouwen. In hoeverre is het mogelijk het tij te keren?

Eind 2015 vindt er in Parijs een klimaattop plaats, waar opnieuw een poging gewaagd zal worden om tot een internationaal klimaatverdrag te komen. Tegenstanders van zo'n verdrag ontkennen het probleem of stellen dat het treffen van maatregelen duurder is dan de gevolgen van klimaatverandering ondergaan. Ze leunen vaak op argumenten van zogenaamde klimaatsceptici. Welke gedachten zitten hierachter, en bevatten de argumenten een kern van waarheid? Ook internationale solidariteit speelt een rol. Westerse landen zijn historisch verantwoordelijk voor het overgrote deel van de vervuiling, terwijl het juist landen in de derde wereld zijn die de gevolgen het hardst zullen voellen. Hoe kan je de lasten eerlijk verdelen?

Vijf lezingen van vooraanstaande deskundigen over één van de grootste uitdagingen van deze tijd vanuit verschillende oogpunten beschreven. De opzet van deze lezingenreeks is vergelijkbaar met de succesvolle reeksen over de financiële crisis en die over Europa. Het programma is:

  • Dinsdag 4 november: Rob van Dorland (KNMI) over hoe het klimaat verandert en de oorzaken daarvan.
  • Dinsdag 11 november: Rik Leemans (hoogleraar Universiteit Wageningen) over de impacts op natuur, landbouw, leefgebieden en economie.
  • Dinsdag 18 november: Ton van Dril (ECN) over de oplossingsrichtingen: techniek, gedrag en beleid.
  • Dinsdag 25 november: Jan-Paul van Soest (De Gemeynt, partner & auteur De Twijfelbrigade) over het publieke debat over klimaatverandering, (on)zekerheden, wetenschap, sceptici en de media.
  • Maandag 1 december: Bas Eickhout (Europees Parlement voor GroenLinks) over klimaatbeleid en de politiek.

De lezingen vinden plaats in Hogeschool Domstad op een steenworp afstand van Utrecht Centraal van 19:30 tot 21:30 uur.  Na een presentatie van ruim een uur is er ook volop tijd voor vragen en discussie. Vóór iedere lezing wordt er leesmateriaal rondgestuurd met meer achtergrondinformatie over het onderwerp.

De kosten voor deze lezingenreeks bedragen eenmalig €25. Aanmelden kan hier.

Nodig graag mogelijk geïnteresseerde familie, vrienden en collega's uit, het is een openbare lezingenreeks dus ook niet GroenLinks-leden zijn van harte welkom! Of deel dit op facebook of twitter.