Kernenergie avond van 1 november

Amelie Veenstra, Johan Bennekom, Ernst Visser en Dion Koeze, leden van de Werkgroep GroenLinks Exact, zijn het afgelopen jaar bezig geweest met het verzamelen van zoveel mogelijk kennis op het gebeid van kernenergie.

 

Kernenergie avond van 1 november

Amelie Veenstra, Johan Bennekom, Ernst Visser en Dion Koeze, leden van de Werkgroep GroenLinks Exact, zijn het afgelopen jaar bezig geweest met het verzamelen van zoveel mogelijk kennis op het gebeid van kernenergie.

Op dinsdag 1 november hebben zij hun bevindingen gepresenteerd voor geïnteresseerde leden van de Werkgroep Exact. Wim Turkenburg, expert op het gebied van kernenergie, was erbij om ook zijn visie op de gepresenteerde bevindingen te geven.

De avond begint met een overzicht van wat algemene feiten over kernenergie.

Vervolgens wordt een promotiefilmpje van de TU Delft afgespeeld. Dit wordt gepresenteerd door hoogleraar Tim van der Hagen, hoogleraar reactorfysica die zich in het filmpje zeer positief uitlaat over kernenergie. Vrijwel direct na het filmpje barst de kritiek los en wordt er hevig gediscussieerd over wat er allemaal achterwege wordt gelaten in het filmpje.

Waar we snel achter kwamen is dat kernenergie erg hoge kapitale kosten (het opzetten van een kerncentrale) vereist, maar daar staat tegenover dat als er eenmaal een centrale staat, de kosten erg laag zijn aangezien de brandstof goedkoper is dan bijvoorbeeld kolen of gas per opgewekte kilowattuur. Toch zit er wel een hoop onzekerheid in de uiteindelijke kosten van kernenergie en dat heeft alles te maken met het feit dat we nog steeds niet weten wat we met het afval moeten doen.

Ook wordt er aandacht besteedt aan externe kosten, dit zijn kosten die wel gemaakt worden maar waar niemand echt voor kan opdraaien, oftewel deze kosten worden niet in de prijs van de opgewekte elektriciteit meegerekend. Dit houdt bijvoorbeeld in de kosten die worden gemaakt bij het vervuilen van het milieu als er bijvoorbeeld een kernramp plaatsvindt, of de kosten die de vaak milieuvervuilende uraniummijnen met zich meebrengen.

Tussendoor is er veel discussie over de verschillende aspecten van kernenergie, vooral ook omdat het moeilijk is om de risico’s af te wegen tegenover de winsten. Zoals iedereen weet gaat er veel minder CO2 de lucht in dan bij alternatieven, hoe weeg je deze verschillende afvalproducten? Hier laat ook Wim Turkenburg weten dat we misschien wel gedwongen gaan worden om toch kernenergie te gebruiken, simpelweg omdat de alternatieven niet voldoen om aan de ene kant genoeg energie te leveren en aan de andere kant de CO2 uitstoot te beperken. Bijvoorbeeld bij wind- en zonne-energie; daar heb je alleen wat aan als er respectievelijk wind of zon is, en onze technologische mogelijkheden om elektriciteit op te slaan zijn te beperkt om toch vraag en aanbod te balanceren.

En hoe zit het dan met het aantal doden per opgewekte kilowattuur van verschillende soorten energie? Verassend, maar daar scoort kernenergie beter dan energie uit wind, kolen, gas en biomassa, alleen energie uit water (waterkrachtcentrales) scoort beter. Toch zijn we het er allemaal over eens dat de manier hoe we het nu in Nederland doen - namelijk het tijdelijk bovengronds opslaan van kernafval, zonder enig idee van wat er uiteindelijk mee gaat gebeuren – een slecht idee is.

Alomvattend is het dus een complex verhaal, vooral om alle verschillende aspecten van kernenergie te wegen. Daarom werd besloten om een stemming te houden over kernenergie in de toekomst. En aangezien er niemand voor kernenergie is op de manier waarop het nu plaatsvindt in Nederland, bleven er twee mogelijkheden over.

 

 

A) Stop nu met alle activiteiten die met kernenergie te maken hebben

 

 

B) Als kernenergie aan de duurzaamheidsvoorwaarden voldoet zoals uitgelegd door Wim Turkenburg (zie W.C. Turkenburg, Kernenergie en Duurzame Ontwikkeling (rapportage in opdracht van ECN) - 'Technology Assessment HTR' 1996, 36 pp), dan zouden we de discussie moeten heropenen.

 

 

Uiteindelijk koos 40 % voor antwoord A en 60 % voor antwoord B.

Al met al was het een zeer inspirerende avond waar veel van ons weer wat meer geleerd hebben over kernenergie en misschien zelfs een nieuw standpunt hebben ingenomen.

Klik hier voor de presentatie.