Bijeenkomst werkgroep Exact op 19 juni: Zin in Exact!

Hoe kan de werkgroep Exact een bijdrage binnen GroenLinks zijn?
Op donderdag 19 juni inloop vanaf 19.30 uur, start 19.45 uur
Landelijk partijbureau, Utrecht

Aanmelden via: werkgroepexact@groenlinks.nl

De afgelopen jaren heeft de werkgroep Exact diverse projecten gestart, (bijv. de publicaties over een toekomstvisie op mobiliteit) en thema-avonden (bijv. mobiliteit, ecoducten, bankencrisis) georganiseerd. Ook zijn we in staat gebleken regelmatig vragen van fractie en partijbestuur snel te beantwoorden. Binnen GroenLinks hebben we een van de grootste lijsten van leden/geïnteresseerden inclusief expertises en interessegebieden. Kortom, veel kansen. Het bestuur van de werkgroep wil graag met jullie van gedachten wisselen over jullie ideeën voor hoe de werkgroep binnen GroenLinks verder van toegevoegde waarde kan zijn en we zijn benieuwd of er mensen activiteiten willen organiseren.

Tijdens deze avond kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Hoe kunnen we ons netwerk met expertises voor de partij toegankelijk maken? Hoe waarborgen we de kwaliteit en hoe breiden we het netwerk uit?
  • Aan welke thema's willen er mensen in de werkgroep trekken om tot een bijdrage aan de gedachtenvorming binnen de partij te komen? Waar maak jij je zorgen om? Welke onderwerpen vindt jij belangrijk? Waar kunnen de standpunten van GroenLinks beter onderbouwd of vanuit exacte invalshoek ter discussie gesteld worden?
  • Zijn er mensen die het bijvoorbeeld leuk vinden om een "GroenLinks Exact factcheck" te starten en een rubriek vullen op de suite en/of GroenLinks magazine?
  • Zijn er mensen die exacte scherpte willen bijdragen aan verkiezingsprogramma's en bijvoorbeeld tips willen geven aan verkiezingsprogrammacommissies ?
  • En over alle andere ideeën gaan we graag met elkaar in gesprek.

Graag horen we of je aanwezig zult zijn via  werkgroepexact@groenlinks.nl. Als je niet kunt maar je hebt wel iets waar je actief in wilt zijn, laat het ons ook weten, dan nemen wij dat mee naar de avond. Ongeveer een week voor de bijeenkomst krijg je van ons nog een bevestiging met het programma van de avond.