19 juni: Ontmoetings- en brainstormavond

Bijeenkomst werkgroep Exact: hoe kunnen we een bijdrage binnen GroenLinks zijn?
Op donderdag 19 juni vanaf 19.30 uur
Landelijk partijbureau, Utrecht

De afgelopen jaren heeft de werkgroep Exact diverse projecten gestart, (bijv. de publicaties over een toekomstvisie op mobiliteit) en thema-avonden (bijv. mobiliteit, ecoducten, bankencrisis) georganiseerd. Ook zijn we in staat gebleken regelmatig vragen van fractie en partijbestuur snel te beantwoorden. Binnen GroenLinks hebben we een van de grootste lijsten van leden/geïnteresseerden inclusief expertises en interessegebieden. Kortom, veel kansen. Het bestuur van de werkgroep wil graag met jullie van gedachten wisselen over jullie ideeën voor hoe de werkgroep binnen GroenLinks van toegevoegde waarde kan zijn en we zijn benieuwd of er mensen activiteiten willen organiseren.
We nodigen je dan ook uit voor:
Bijeenkomst werkgroep Exact: hoe kunnen we een bijdrage binnen GroenLinks zijn?
Op donderdag 19 juni vanaf 19.30 uur
Landelijk partijbureau, Utrecht
Tijdens deze avond kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan bod komen:
  • Hoe kunnen we ons netwerk met expertises voor de partij toegankelijk maken? Hoe waarborgen we de kwaliteit en hoe breiden we het netwerk uit?
  • Aan welke thema's willen er mensen in de werkgroep trekken om tot een bijdrage aan de gedachtenvorming binnen de partij te komen?
  • Zijn er mensen die exacte scherpte willen bijdragen aan verkiezingsprogramma's en standpunten van GroenLinks?
  • En al jullie ideeën.
Een definitief programma en uitnodiging volgt half mei, maar we horen alvast of je erbij zult zijn.